Disclaimer

Met Eén tweetje kunnen diverse doelgroepen die lid zijn van Nederlandse voetbalverenigingen onderling kennis en informatie uitwisselen met leden.

Beheer

De hoofdredactie van Eén tweetje is in handen van de KNVB. De hoofdredactie is zonder opgave van reden bevoegd om berichten en profielen (tijdelijk, deels of geheel) van de community te verwijderen.

Profielen

Deelnemers hebben het beheer over het eigen profiel. Op basis van de door u ingevulde gegevens krijgt u updates van Eén tweetje. Mocht u hier geen prijs op stellen, dan kunt u de instellingen zelf aanpassen in uw profiel.

Commerciële doeleinden

Eén tweetje is uitsluitend bedoeld voor professionele informatie-uitwisseling binnen het Nederlandse amateurvoetbal. Gebruik van informatie, van persoonlijke gegevens of van de functionaliteiten van Eén tweetje voor commerciële doeleinden is uitdrukkelijk niet toegestaan.

Auteursrecht van informatie geplaatst op Eén tweetje

Alle kennisdragers zoals teksten, grafische elementen, foto’s, logo’s, buttons, audio- of videoclips (deze opsomming is niet limitatief) zijn intellectueel eigendomsrechtelijk beschermd en eigendom van de betreffende deelnemer/ vereniging. Zonder toestemming van degene bij wie het intellectuele eigendomsrecht berust, is gebruik of openbaarmaking niet toegestaan.

Gebruik informatie door KNVB

De informatie die gedeeld wordt op Eén tweetje wordt door de KNVB gebruikt om te monitoren op welke terreinen ondersteuningsbehoefte ligt. Daar kunnen we op inspelen door ook op andere manieren ondersteuning en informatie aan te bieden (denk aan de inzet van verenigingsadviseurs of het optimaliseren van onze website en nieuwsbrieven). 

Uitsluiting aansprakelijkheid

De KNVB kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van bijdragen die door derden zijn geplaatst. Het gebruik van de faciliteiten voor digitale informatie-uitwisseling is voor rekening en risico van de gebruikers. De KNVB is niet aansprakelijk voor de gevolgen die uit dit gebruik (kunnen) voortvloeien.

Openbaarmaking en toestemming

De vastgestelde voorwaarden in dit reglement gaan in op 20 oktober 2020. Bij de toegang en het aanmaken van een profiel verklaren medewerkers kennis te hebben genomen van deze voorwaarden.

Door akkoord te gaan verklaren deelnemers bekend te zijn met de voorwaarden. De KNVB behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden op ieder gewenst moment en zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen.

 

Voorwaarden dd. oktober 2020