Maak het verschil voor jongeren!

(Sport)verenigingen zijn een plek waar veel jongeren (0 tot 24 jaar) samenkomen. Onder hen bevinden zich ook kwetsbare jongeren of jongeren met een zorgvraag. Deze jongeren worden meestal wel gezien door de vrijwilligers binnen de verenigingen, maar vaak weten de vrijwilligers (trainers, coaches en andere betrokkenen) niet op welke wijze zij het beste met de situatie om kunnen gaan. Het ontbreekt hen aan tijd en/of kennis om de jongere de juiste hulp en begeleiding te kunnen bieden. EénTweetje helpt uw (sport)vereniging hierbij.

Door samen op te trekken – in een EénTweetje – kunnen wij voor deze jongeren het verschil maken.

Ondersteuning door de pedagogisch coach
Versterken van de pedagogische kwaliteit binnen de vereniging
Vergroten van ouderbetrokkenheid

Contactgegevens
Wilt u meer informatie? Of wilt u EénTweetje inzetten bij uw (sport)vereniging? Neem contact met ons op.

Contactformulier

Contactformulier
Bezig met versturen

Over ons

EénTweetje is een samenwerkingsverband tussen Kern Kinderopvang, Buurtwerk en De Buitenwereld.

Logo Kern Kinderopvang logo      logo-buitenwereld